Huzursuz bacak sendromu ve venöz yetmezlik
Prof. Dr. İlhan Gölbaşı

Prof. Dr. İlhan Gölbaşı

Huzursuz bacak sendromu ve venöz yetmezlik

05 Ağustos 2019 - 11:31

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, “Venöz yetmezlik ve huzursuz bacak sendromundaki şikayetler birbirine karışabilir” dedi…
Her ikisi de kadınlarda sık görülür, şikayetler istirahatte başlar, hareketle azalmaktadır. Bundan dolayı huzursuz bacak, venöz yetmezliğin bir semptomu olarak kabul edilmektedir. Venöz yetmezliğin eşlik ettiği huzursuz bacak sendromunda farklı olarak çok sık kramp görülmektedir…
Huzursuz bacak sendromu, bacakları harekete zorlayan, ağrı, yanma, kramp, uyuşukluk, karıncalanma, elektriklenme hissi, kaşıntı ve yanmayla karekterize bir hastalıktır. Semptomlar gece uyuma periyodunda veya gün içerisinde hareketsizlik veya dinlenme esnasında gelişmektedir. Sürekli bacakları hareket ettirme ihtiyacı uyku kalitesini ciddi ölçüde bozmakta ve günlük yaşamı çok olumsuz olarak etkilemektedir.
Huzursuz bacak sendromu erişkin nüfusun yaklaşık %10’nunda herhangi bir yaşta görülmektedir. Bayanlarda erkeklere göre iki misli daha fazla görülmektedir.
Huzursuz bacak sendromunun %50’sinde genetik sebepler bulunmakta olup, beyinde bazal ganglionlarda dopaminde ve demir depolarında azalma görülür. Ayrıca sekonder nedenler olarak hastalık, Parkinson hastalığı, diyabet, böbrek yetmezliği, B12 eksikliği, amiloidozis, demir eksikliği anemisi, periferik nöropati ve multipl sklerozis ile ilişkilidir. Hastalığın seyrini, alkol, kafein, lityum, beta blokerler, trisiklik anti depresanlar, serotonin geri alım inhibitörleri, anti-dopaminerjik ajanlar olumsuz olarak etkilemektedirler
Kronik hastalıkların tetiklediği huzursuz bacak sendromu, tedaviye yanıtı iyidir. Örneğin demir eksikliğine bağlı gelişen huzursuz bacak demir tedavisi ile düzelme gösterebilmektedir.
Tedavide nedeni bilinmeyen olgularda hastalığın Parkinson benzeri bir fizyopatolojiye sahip olduğu için karbidopa, levodopa, pergolid, bromokriptin gibi antiparkinson ilaçlar fayda sağlamaktadır.
Venöz yetmezlik ve huzursuz bacak sendromundaki şikayetler oldukça benzerlik göztermektedir. Her ikisi de bayanlarda sık görülür, şikayetler istirahatte başlar, hareketle azalmaktadır. Bundan dolayı huzursuz bacak venöz yetmezliğin bir semptomu olarak kabul edilmektedir. Venöz yetmezliğin eşlik ettiği huzursuz bacak sendromunda venöz yetmezliği olmayan olgulardan farklı olarak çok sık kramp görülmektedir. Huzursuz bacaklı olguların %22’sinde venöz yetmezlik bulunmaktadır. Venöz yetmezliğinin eşlik ettiği olgularda venöz yetmezlik tedavisi ile her iki hastalıkta düzelebilmektedir. Hastaların %30’unda tama yakın düzelme, %80’sinde ise semptomlarda ciddi azalma görülmektedir. Bundan dolayı huzursuz bacak bulunan hastalarda tedaviye başlamadan önce venöz yetmezliği olup olmadığı araştırılmalıdır.
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum